e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Listopad 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Konsekwencje niewykonywania poleceń organu podatkowego

  Jedną z głównych zasad postępowania podatkowego jest zasada prawdy obiektywnej. Ustawową emanacją tej zasady jest m.in. art 122 Ordynacji podatkowej (dalej OrdP), który stanowi, iż, w toku postępowania, organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1519 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1518 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1517 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1516 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1515 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1514 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1513 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Starego Sącza w województwie małopolskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1512 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

 • Monitor Polski Poz. 1042 z 2011

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 1041 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 1040 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1039 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1038 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 1037 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 1036 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1035 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1034 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1033 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1032 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 1031 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 1030 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022

 • Monitor Polski Poz. 1029 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2011 r. nr 115-10-11 w sprawie nadania tytułu profesora