e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Grudzień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Kiedy można anulować fakturę?

  Kwestia anulowania faktury nie jest uregulowana ani w przepisach ustawy o VAT, ani też w przepisach wykonawczych do niej. Nie oznacza to jednak, że w praktyce podatnicy nie mogą anulować faktury. Możliwość anulowania faktury dopuszczają bowiem zarówno organy podatkowe w wydawanych wiążących (...)

 • Czy kara umowna podlega VAT?

  Instytucja kary umownej została uregulowana w art. 483 Kodeksu cywilnego i należy ją rozumieć jako rodzaj sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewykoniania lub niewłaściwego wykonania umowy i rodzaj odszkodowania. Stosownie do postanowień ustawy o (...)

 • Czy składki na ubezpieczenie samochodu zawsze są kosztem podatkowym?

  Na ostateczną decyzję o zakupie tego czy innego samochodu wpływają już nie tylko jego dane techniczne, ale również możliwości podatkowe, jakie niesie za sobą jego zakup. Trudno bowiem znaleźć firmę, która przed zakupem samochodu nie dokonana kalkulacji ujęcia tego zakupu i samej eksploatacji (...)

 • Firmowy samochód skradziony, spalony, zalany - czyli co zrobić w razie strat?

  W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa może również dochodzić do zdarzeń niespodziewanych, zwanych wypadkami losowymi. Takie zajścia mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w kosztach firmy, również gdy dotyczą samochodów firmowych. Czy kradzież samochodu firmowego można (...)

 • Nabycie własności mieszkania od spółdzielni a podatek dochodowy

  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych stosownie do postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu zapewnienia (...)

 • Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

  Dokonanie jakiejkolwiek czynności w kontaktach z sądem wymaga posłużenia się pismem procesowym. Do takich pism można zaliczyć m. in.: pozew, wniosek, odpowiedź na pozew, apelację, odpowiedź na apelację, skargę kasacyjną, zażalenie, skargę o wznowienie postępowania itd. Pisma te oprócz (...)

Zmiany w Prawie • fotZa skręty z marihuany nie zawsze będzie kara

  Od dziś posiadanie nieznacznej ilości substancji odurzających na własny użytek może skończyć się bez poważniejszych konsekwencji. Nie wiadomo jednak, czym jest nieznaczna (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1578 z 2011

  Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1577 z 2011

  Protokół o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzony w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 1100 z 2011

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 1099 z 2011

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 1098 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1097 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1096 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1095 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1094 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1093 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1092 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1091 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1090 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń