e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Luty 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wynarodzenie dla prezesa spółki

  Rada nadzorcza w spółce z o.o. powołała osobę na stanowisko prezesa. Prezes nie ma umowy o pracę i nie pracuje, a tylko pełni funkcję. Czy w spółce z o.o. powołany prezes, który nie ma umowy o pracę musi otrzymywać jakieś wynagrodzenie, czy też może pełnić funkcję bez wynagrodzenia?

 • Dziedziczenie środków na rachunku bankowym

  Dla uzyskania faktycznie wyższej gwarancji BFG niektórzy decydują się na zakładanie lokat wspólnych na wyższą niż 100 tys. euro kwotę nawet wtedy, gdy środki należą tylko do jednego posiadacza. Co się dzieje w przypadku śmierci jednego z posiadaczy lokaty wspólnej? Czy wówczas drugi (...)

 • Termin dla składania wniosków dowodowych

  Zgodnie z art. 168 § 2 k.p.c. przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych. Co to znaczy ujemne skutki procesowe? Czy zmiana wartości nieruchomości, która nastąpiła po upływie terminu na powoływanie wniosków (...)

 • Dziedziczenie po zmarłym ojcu

  Witam. Jak będzie wyglądało dziedziczenie moje, moich dwóch braci i matki ojca po moim ojcu?

 • Przejście na emeryturę przez lekarza

  Witam. Jestem lekarzem. Niedługo przechodzę na emeryturę. Czy wtedy nadal będę mógł leczyć ludzi w takim samym zakresie, w jakim to robię teraz?

 • Procedura wydawania Europejskiego nakazu aresztowania

  Jak wygląda procedura wydawania Europejskiego nakazu aresztowania?

 • Montaż a Prawo budowlane

  Czy w polskim Prawie budowlanym istnieje legalna definicja pojęcia montażu?

 • Skutki niewykonania zapisu testamentowego przez spadkobiercę

  Jakie są skutki niewykonania zapisu testamentowego przez spadkobiercę?

Artykuły i poradniki

 • Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

  Uprawnionym do wniesienia skargi na decyzję administracyjną jest m.in. każdy, kto ma w tym interes prawny (skarga musi więc dotyczyć jego własnej sprawy administracyjnej, czyli przewidzianej w przepisach prawa administracyjnego możliwości wydania decyzji lub innego aktu, w którym skonkretyzowane (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 136 z 2011

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych dnia 30 lipca 2010 r. do Konwencji o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych, sporządzonej w Seulu dnia 11 października 1985 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 135 z 2011

  Poprawki przyjęte dnia 30 lipca 2010 r. do Konwencji o ustanowieniu Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych, sporządzonej w Seulu dnia 11 października 1985 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 134 z 2011

  Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy