e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Marzec 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 257 z 2011

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 marca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 256 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 255 z 2011

  Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Monitor Polski Poz. 254 z 2011

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

 • Monitor Polski Poz. 253 z 2011

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu

 • Monitor Polski Poz. 252 z 2011

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

 • Monitor Polski Poz. 251 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. nr 115-2-11 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 250 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2011 r. nr 110-12-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 249 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2011 r. nr 110-11-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 248 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2011 r. nr 110-10-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 247 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2011 r. nr 1130-2-2011 r. nr 1130-2-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 246 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2011 r. nr 112-2-2011 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej