e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Marzec 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • umowa o dzieło czy zlecenia ? kiedy stosować jedną kiedy drugą ?

  Czy czynność sprzątania, mycia okien, malowania, porządkowania terenu, zieleni jest czynnością prawną kwalifikującą do zastosowania formy umowy o dzieło? Nasza firma zawiera szereg umów na powyższe czynności jakkolwiek brak jest jednoznacznego uregulowania stosunku umownego o charakterze (...)

 • Opłata za zajęcie pasa drogowego

  W związku z udzielona przez Państwa opinią prawna o braku możliwości poboru opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach niezaliczonych do danej kategorii drogi, w myśl ustawy o drogach publicznych, mamy wiele dróg , których gmina jest właścicielem i na których dokonywane są zajęcia powierzchni (...)

 • Nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.)

  Wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2001 r. I PKN 586/00 stwierdził że: Występowanie w sprawie w charakterze pełnomocnika osoby, która nim nie może być, oznacza brak należytego umocowania pełnomocnika, a tym samym zawsze prowadzi do nieważności postępowania (art. 379 pkt 2 KPC). Podobnie Uchwała (...)

 • Nagrania z wizerunkiem przypadkowych osób

  Czy mogę dla celów działalności gospodarczej wykorzystywać nagrania z wizerunkiem przypadkowych osób?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 239 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 238 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

 • Dziennik Ustaw Poz. 237 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 236 z 2011

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 235 z 2011

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 • Monitor Polski Poz. 182 z 2011

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych