e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Kwiecień 2011

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 437 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii

 • Dziennik Ustaw Poz. 436 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 435 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin

 • Dziennik Ustaw Poz. 433 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 432 z 2011

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

 • Monitor Polski Poz. 324 z 2011

  Uchwała Nr 36 Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2011-2014

 • Monitor Polski Poz. 323 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 322 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 321 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 320 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 319 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 318 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 317 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 316 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 315 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2010 r. o nadaniu orderu