e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Kwiecień 2011

 • 26.4.2011

  Gminne lokale tylko dla ubogich

  Odebranie mieszkania bogatym i oddanie biednym - tak w skrócie można streścić nowy pomysł ministerstwa infrastruktury.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ocena pracy urzędnika jako informacja publiczna

  Zażądałem od wójta w trybie dostępu do informacji publicznej wydania aktualnych ocen urzędników/pracowników gminy oraz odpisu zarządzenia wójta o którym mowa w art. 28 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Wójt wskazał mi zarządzenie, które w § 10 ust. 2 zabrania (...)

 • Przestępstwo stalkingu

  Pod koniec marca 2011 prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu karnego, która za stalking przewiduje kary więzienia. Kiedy ta ustawa nabiera mocy prawnej tak aby można było pójść na policję, złożyć zeznania i powołać się na konkretną obowiązującą już wykonawczo (...)

 • Rodzaje renty socjalnej

  Jakie rodzaje renty socjalnej przewidują przepisy ustawy o rencie socjalnej?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 494 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 33/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 493 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 90/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 492 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 62/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 491 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień

 • Dziennik Ustaw Poz. 490 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 489 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakości handlowej w zakresie opakowań niektórych wyrobów winiarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 488 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 487 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie przeznaczania i kierowania osób do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby

 • Dziennik Ustaw Poz. 486 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 485 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

 • Dziennik Ustaw Poz. 484 z 2011

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 483 z 2011

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

 • Dziennik Ustaw Poz. 482 z 2011

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 481 z 2011

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.