e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Maj 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 625 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 624 z 2011

  Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 623 z 2011

  Poprawka do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotycząca wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjęta przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawka do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotycząca rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjęta przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 622 z 2011

  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

 • Monitor Polski Poz. 450 z 2011

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"

 • Monitor Polski Poz. 449 z 2011

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Poz. 448 z 2011

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 447 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

 • Monitor Polski Poz. 446 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Poz. 445 z 2011

  Zarządzenie Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 444 z 2011

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2010

 • Monitor Polski Poz. 443 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 442 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 441 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 440 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 439 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 438 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 437 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 436 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 435 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 434 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 433 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2011 r. nr 112-14-11 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

 • Monitor Polski Poz. 432 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2011 r. nr 112-13-11 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

 • Monitor Polski Poz. 431 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2011 r. nr 112-16-11 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

 • Monitor Polski Poz. 430 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2011 r. nr 112-15-11 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

 • Monitor Polski Poz. 429 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2011 r. nr 1130-5-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 428 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. nr 1130-4-2011 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 427 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2011 r. nr 1130-3-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 426 z 2011

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. w srpawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"

 • Monitor Polski Poz. 425 z 2011

  Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru

 • Monitor Polski Poz. 424 z 2011

  Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft