e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Czerwiec 2011

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 788 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2011 r. sygn. akt K 2/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 787 z 2011

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2011 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 786 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 785 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw Poz. 784 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 783 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 782 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

 • Dziennik Ustaw Poz. 781 z 2011

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 780 z 2011

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 779 z 2011

  Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 778 z 2011

  Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 777 z 2011

  Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw