e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Czerwiec 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Zagubienie bądź zniszczenie bagażu przez linie lotnicze

  Okres wakacji to bardzo często czas podróżowania samolotami do różnych, najodleglejszych zakątków świata. Popularność podróży lotniczych, wiąże się także z większą możliwością zagubienia bądź zniszczenia bagażu przez przewoźnika. Nierzadko zdarza się, że w zagubionym bagażu (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 686 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 685 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 684 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 683 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 682 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Wałbrzycha w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 681 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010 - 2012

 • Dziennik Ustaw Poz. 680 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010 - 2012

 • Dziennik Ustaw Poz. 679 z 2011

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 678 z 2011

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 677 z 2011

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 676 z 2011

  Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 675 z 2011

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej