Archiwum 13 Lipiec 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 867 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. sygn. akt P 36/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 866 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. sygn. akt P 14/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 865 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 czerwca 2011 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 864 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłaty za wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej

 • Dziennik Ustaw Poz. 863 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej

 • Dziennik Ustaw Poz. 862 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Instytutowi Medycznemu im. Jana Pawła II w Szczecinie"

 • Dziennik Ustaw Poz. 861 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu

 • Dziennik Ustaw Poz. 860 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Poz. 859 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 858 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 857 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

 • Dziennik Ustaw Poz. 856 z 2011

  Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 855 z 2011

  Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 854 z 2011

  Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 853 z 2011

  Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

 • Dziennik Ustaw Poz. 852 z 2011

  Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1905 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 851 z 2011

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 850 z 2011

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 849 z 2011

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa

 • Monitor Polski Poz. 643 z 2011

  Komunikat nr 7/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 642 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 641 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 640 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 639 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 638 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 637 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 636 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 635 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 634 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 633 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 632 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 631 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 630 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 629 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 628 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 627 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 626 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 625 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 624 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 623 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 622 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2011 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 621 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 620 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 619 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2011 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 618 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 617 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 616 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 615 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 613 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 612 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 611 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 610 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 609 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 608 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 607 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 606 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 605 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2011 r. o nadaniu orderów