e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Lipiec 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zmiany w Prawie • fotStrażacy będą chodzić na lekcje WF

  Ćwiczenia mają przygotować ich do pracy w ekstremalnych warunkach i wzmocnić siłę fizyczną. Zadania z zakresu wychowania fizycznego dla strażaków mogą odbywać (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 814 z 2011

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 813 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw Poz. 812 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw Poz. 811 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia wymaganym do pełnienia służby na określonym stanowisku służbowym w Służbie Celnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 810 z 2011

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Dziennik Ustaw Poz. 809 z 2011

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach

 • Dziennik Ustaw Poz. 808 z 2011

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 807 z 2011

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 806 z 2011

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego