e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Sierpień 2011

 • 25.8.2011

  Korzystne zmiany w prawie telekomunikacyjnym

  Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Nowe przepisy są konieczne – chodzi bowiem o implementację unijnych dyrektyw. Przypomnijmy, że państwa członkowskie UE miały implementować założenia pakietu telekomunikacyjnego do maja 2011r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Celem obszernej ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych była generalna obniżka opłat sądowych. Co obejmują koszty sądowe? Ile wynoszą opłaty: we wszystkich rodzajach spraw, w procesie w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, w sprawach gospodarczych oraz (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1054 z 2011

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 1053 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1052 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1051 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki

 • Dziennik Ustaw Poz. 1050 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą