e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Wrzesień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Nowe prawo - zapis windykacyjny i dłuższy czas na dochodzenie zachowku

  Zapis windykacyjny oraz wydłużenie czasu na dochodzenie zachowku to jedne z wielu zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu cywilnego, która wejdzie w życie już w 23 października 2011 roku. Od tego dnia spadkodawcy będą mogli rozporządzać w testamencie poszczególnymi przedmiotami (...)

Zmiany w Prawie • fotKoniec dyskryminacji w pracy prawników

  Zagraniczni adwokaci mogą już świadczyć w Polsce usługi w formie spółki komandytowo-akcyjnej. Chodzi o prawników z Unii Europejskiej, którzy są (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1146 z 2011

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1145 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Poz. 1144 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze

 • Dziennik Ustaw Poz. 1143 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1142 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1141 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 857 z 2011

  Komunikat nr 9/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 września 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 856 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2012

 • Monitor Polski Poz. 855 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Poz. 854 z 2011

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w składzie okręgowej komisji wyborczej w Pile powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 853 z 2011

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 852 z 2011

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 851 z 2011

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

 • Monitor Polski Poz. 850 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 849 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 848 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 847 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 846 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 845 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 844 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 843 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 842 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 841 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 840 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 839 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 838 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 837 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 836 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów