e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Styczeń 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

  Rejestr dłużników niewypłacalnych powstał wraz z powstaniem Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisy do tego Rejestru dokonywane są z urzędu lub na wniosek. Rejestr dłużników może stać się instrumentem dyscyplinującym dłużników Skarbu Państwa i innych wierzycieli w kierunku (...)

 • Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa

  Polskie drogi pozostawiają wiele do życzenia przez cały rok, jednakże to właśnie w okresie wiosennym najłatwiej o uszkodzenie pojazdu, spowodowane złym stanem dróg. Warto wiedzieć jakie prawa przysługują użytkownikom dróg, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia (...)

Zmiany w Prawie • fotWyższy zwrot akcyzy dla rolników

  Kwota zwrotu akcyzy dla rolników wykorzystujących olej napędowy do produkcji rolnej wzrosła o 10 groszy za litr. Oznacza to, że wyniesie 95 groszy od jednego litra (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 89 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

 • Dziennik Ustaw Poz. 88 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 87 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 86 z 2012

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności