e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Październik 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

  • Wydanie przedmiotu zastawu rejestrowego

    Zastawnik składa skutecznie zastawcy oświadczenie o przejęciu na własność przedmiotu zastawu. Zastawca nie chce dobrowolnie oddać przedmiotu. Czy doktryna lub orzecznictwo określają co w takiej sytuacji należy się zastawnikowi za okres przetrzymania: czy są to odsetki od wymagalnej wierzytelności (...)

  • Postępowanie spadkowe

    Chciałbym wrócić do poprzednio zadanego pytania. Opis stanu faktycznego był następujący: \"Maria H. złożyła w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po swojej ciotecznej siostrze. Kuzynka zmarła jako wdowa nieposiadająca rodzeństwa. Jej rodzice i dziadkowie ze strony ojca również (...)

Interpretacje podatkowe