e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Październik 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Egzekucja komornicza z ZFŚS

  Pracownicy z okazji różnych świąt otrzymują okolicznościowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (po uwzględnieniu kryterium dochodowego). Wobec niektórych z nich komornicy prowadzą postępowania egzekucyjne. Czy egzekucja ze świadczenia z ZFŚS podlega tym samym regułom (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1186 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

 • Dziennik Ustaw Poz. 1185 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1184 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1183 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1182 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1181 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1180 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1179 z 2012

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 807 z 2012

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. w sprawie racjonalnego wdrażania polityki klimatycznej

 • Monitor Polski Poz. 806 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polską Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o koprodukcji audiowizualnej, podpisaną w Warszawie dnia 4 lipca 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 805 z 2012

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o koprodukcji audiowizualnej, podpisana w Warszawie dnia 4 lipca 2012 r.