e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Grudzień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Klauzula wykonalności na podstawie nakazu z weksla

  Złożyłem do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie nakazu z weksla wydanego w postępowaniu nakazowym po upływie dwóch tygodni od dnia, w którym pozwany otrzymał nakaz. Dłużnik nie złożył w sądzie żadnego pisma. Po 15 dniach zadzwoniłem do sądu i dowiedziałem się, (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1428 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 1427 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

 • Dziennik Ustaw Poz. 1426 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2012 r. sygn. akt K 25/11

 • Dziennik Ustaw Poz. 1425 z 2012

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1424 z 2012

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca 2012 r. w Ułan Bator

 • Dziennik Ustaw Poz. 1423 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

 • Dziennik Ustaw Poz. 1422 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1421 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1420 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1419 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1418 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora sądu albo zastępcy dyrektora sądu

 • Monitor Polski Poz. 987 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 986 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 985 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 984 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 983 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów