e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Grudzień 2012

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1443 z 2012

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1442 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1441 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1440 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń

 • Monitor Polski Poz. 1000 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 999 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 998 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 997 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 996 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów