e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Luty 2012

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

  W procesie karnym apelacja, podobnie jak zażalenie należy do środków odwoławczych. Przysługuje ona stronom od wyroku sądu pierwszej instancji. Strona może zaskarżyć dany wyrok w całości lub w części (można także zaskarżyć samo uzasadnienie orzeczenia). Ważne jest to, że strona (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 192 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

 • Dziennik Ustaw Poz. 191 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 190 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 189 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury

 • Monitor Polski Poz. 80 z 2012

  Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

 • Monitor Polski Poz. 79 z 2012

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Stefana Banacha, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 78 z 2012

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, upamiętniających Polaków ratujących Żydów – rodzina Ulmów, Kowalskich, Baranków, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 77 z 2012

  Zarządzenie Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym