Archiwum 15 Marzec 2012

 • 15.3.2012

  Jakie piwo wypijemy na stadionie?

  Nieodłącznym atrybutem większości ? pełnoletnich ? kibiców jest kufel wypełniony złocistym trunkiem, niekoniecznie bezalkoholowym. Do niedawna nie było możliwości, aby cieszyć się nim wraz z innymi fanami w czasie kibicowania i obserwowania zmagań piłkarzy na żywo.

 • 15.3.2012

  Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

  Przede wszystkim zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która zapłaciła za pogrzeb.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odzież dla pracowników a VAT

  Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek zagwarantować ubranie robocze i chcąc być z zgodzie z prawem pracy, ubranie to jest wydawane pracownikowi. Pracownicy po ustaniu stosunku pracy rozliczani są w odzieży roboczej.Wyrazili zgodę na piśmie, by stosowne obciążenie znalazło się na (...)

 • Umocowanie zastępcy wójta

  Wójt gm. Klembów został powołany zarządzeniem wójta nr 22/07 z 28.09.07 na czas nieokreślony.Zgonie z moją wiedzą : Zastępca wójta powoływany jest i zatrudniany na okres kadencji swojego przełożonego. Wynika to między innymi z art. 28e u.s.g. Skoro \"Wygaśnięcie mandatu wójta przed (...)

 • roszczenie posesoryjne

  chciałbym się zatem upewnić: każdy posiadacz w trakcie postępowania o wydanie rzeczy może bezprawnie przekazać ją kolejnej osobie co uniemożliwi prawowitemu posiadaczowi jej odzyskanie? i nie ma żadnego prawnego sposobu zapobieżenia takiej procedurze?

 • Zwolnienie pracownika na zwolnieniu

  Pracownik o którym wcześniej wspominałem był na zwolnieniu lekarskim 12 miesięcy bez 8 dni w między czasie stawał kilka razy przed komisją ZUS w sprawie renty. Otrzymał zasiłek rehabilitacyjny przez około 6 miesięcy. Był w sanatorium do którego skierował go ZUS, otrzymał decyzję z ZUS, (...)

 • Obciążenie hipoteką części nieruchomości gruntowej

  Czy możliwe jest obciążenie hipoteką tylko części nieruchomości gruntowej?

 • Obliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

  Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku, jeśli niezdolność do pracy powstała w drugim miesiącu kalendarzowym trwania ubezpieczenia, ale pierwszy miesiąc kalendarzowy nie był objęty ubezpieczeniem chorobowym w całości?

 • Pojęcie bezprawności na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego

  Jak należy rozumieć pojęcie bezprawności, na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 283 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejonów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 282 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Poz. 281 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 280 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Poz. 279 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 278 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 277 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 276 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie rejonów uprawy tytoniu

 • Dziennik Ustaw Poz. 275 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 274 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wymagań jakościowych dla odmian tytoniu

 • Dziennik Ustaw Poz. 273 z 2012

  Ustawa budżetowa na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r.