e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Marzec 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zmiana wspólnika spółki cywilnej

  W istniejącej spółce cywilnej której wspólnikami byli małżonkowie posiadający rozdzielność majątkową z udziałami po 50% ,wystąpiła żona wspólnika i tego samego dnia wstąpiła w spółkę córka. Aneks ustalił udział starego wspólnika (kontynuującego) na 95%. Wspólnik który wystąpił (...)

 • Roboty instalacyjne - ryczałt 5,5%

  Wykonuję usługi ślusarki budowlanej: naprawa i regulacja zamków w drzwiach, wymiana wkładek, regulacja i naprawa okien itp. Usługi wykonuję dla Sp-ni mieszkaniowych i opodatkowuje stawką 5,5% ryczałtu (usługi są wykonywane w mieszkaniach, piwnicach, pralniach i klatkach schodowych). Aktualnie (...)

 • Miarkowanie odszkodowania

  Czy można obniżyć wysokość odszkodowania z uwagi, że poszkodowany przyczynił się do jej powstania?

 • Darowizny doliczane do spadku

  Jakie darowizny podlegają doliczeniu do spadku przy obliczaniu zachowku?

 • Zapis wyczerpujący cały spadek

  Jak traktuje się zapis wyczerpujący cały spadek?

 • Zapis a powołanie do spadku

  Czym różni się zapis od powołania do spadku?

 • Uczestnictwo w otwarciu testamentu

  Czy przy otwarciu testamentu konieczne jest uczestnictwo spadkobierców?

Artykuły i poradniki

 • Zwolnienie od kosztów sądowych

  Postępowanie przed sądem cywilnym wiąże się z obowiązkiem uiszczenia kosztów sądowych tego postępowania. Na koszty sądowe składają się opłaty sądowe oraz wydatki poniesione przez sąd. Opłaty sądowe to wpis oraz opłata kancelaryjna, pobierana za wydanie różnego rodzaju (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 306 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Poz. 305 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych

 • Dziennik Ustaw Poz. 304 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

 • Dziennik Ustaw Poz. 303 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie deklaracji o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających

 • Dziennik Ustaw Poz. 302 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 301 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2012 roku

 • Dziennik Ustaw Poz. 300 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 299 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Dziennik Ustaw Poz. 298 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2012 r. sygn. akt K 3/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 297 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2012 r. sygn. akt K 15/08

 • Monitor Polski Poz. 153 z 2012

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko