e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Czerwiec 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podatek od wynajmowanego budynku

  Burmistrz zawarł umowę użyczenia z Ochotniczą Strażą Pożarną. Użyczający (Burmistrz) oddał w bezpłatne używanie zabudowaną remizę strażacką wraz z gruntem Ochotniczej Straży, która zobowiązała sie używać przedmiot umowy na działalność statutową (czyli na działalność związaną (...)

Zmiany w Prawie • fotDofinansowanie zakupu podręczników

  „Wyprawka szkolna” to rządowy program zapewniający pomoc finansową na zakup podręczników dla dzieci. W tym roku na dofinansowanie kosztów zakupu (...)

 • fotZmiany w zakresie dozoru elektronicznego

  Skazani odbywający karę w systemie dozoru elektronicznego, będą mogli być zwolnieni z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Dotychczas nie było takiej możliwości, (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweNaszym Zdaniem • fotKoko koko, Euro-kibol nie jest spoko!

  Problemem polskich stadionów nie od dziś i nie od wczoraj są kibole. Nie kibice. Nie te wesołe tłumy w barwach zespołów, które dopingują, ciągnąc (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 718 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2012

 • Dziennik Ustaw Poz. 717 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności decyzjom wydanym przez Radę, Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego oraz wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należących do właściwości innych sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 716 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2012/2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 715 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 714 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów

 • Dziennik Ustaw Poz. 713 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Monitor Polski Poz. 446 z 2012

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2012 r. w związku z objęciem z dniem 1 lipca 2012 r. przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej

 • Monitor Polski Poz. 445 z 2012

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2012 r. z okazji obchodów 100-lecia urodzin ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego (1912–1995)

 • Monitor Polski Poz. 444 z 2012

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Poz. 443 z 2012

  Zarządzenie Nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych