e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Czerwiec 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Prawa autorskie - pola eksploatacji

  Zawieram umowę na opracowanie grafiki do strony internetowej. Wykonawca przedstawił standardową umowę zawierającą generalny zapis o przeniesieniu praw autorskich zgodnie z art. 41. ust. 1. pkt. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (...) Zleceniobiorca, przenosi (zgodnie z art. 41 ust. (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 727 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 726 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 725 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt P 41/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 724 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

 • Monitor Polski Poz. 454 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych