e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Czerwiec 2012

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Bezumowne korzystanie z części wspólnych

  12 lat temu powstała wspólnota mieszkaniowa i od tego czasu jeden z właścicieli zajął ok 4,50 m2 powierzchni wspólnej. Przez cały okres użytkowania (do marca br) nie był wzywany do opuszczenia powyższego pomieszczenia. Obecny zarząd uznał, że wspomniane pomieszczenie należy do wszystkich (...)

Artykuły i poradniki

 • Poręczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

  W umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (np. Kowalski powinien oddać Nowakowi 1000zł, poręczyciel - osoba trzecia - zobowiązuje się oddać Nowakowi 1000zł w razie, gdyby Kowalski tego (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 632 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na odcinkach dróg krajowych w terminie od dnia 8 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 631 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 630 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 629 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 628 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013