e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Lipiec 2012

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 833 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz zakresu danych związanych z urządzaniem zakładów wzajemnych przez sieć Internet podlegających archiwizacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 832 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2012

 • Dziennik Ustaw Poz. 831 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 830 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

 • Dziennik Ustaw Poz. 829 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 828 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

 • Dziennik Ustaw Poz. 827 z 2012

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r. sygn. akt P 15/12

 • Dziennik Ustaw Poz. 826 z 2012

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 825 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Poz. 824 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2011

 • Monitor Polski Poz. 505 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 504 z 2012

  Uchwała Nr 117 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za rok 2011

 • Monitor Polski Poz. 503 z 2012

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 15 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie

 • Monitor Polski Poz. 502 z 2012

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Grada

 • Monitor Polski Poz. 501 z 2012

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013

 • Monitor Polski Poz. 500 z 2012

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Poz. 499 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. nr 1130-8-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 498 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. nr 1130-7-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 497 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. nr 1130-6-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego