Archiwum 6 Lipiec 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • VAT a budowa domu

  Wystawiając fakturę na budowę domu do 300 m2 liczyło się stawkę obniżoną VAT 8%. Do nadwyżki natomiast 23%. Wybudowałem dom o powierzchni użytkowej 370 m2. Będę wystawiał fakturę VAT i chcę wiedzieć czy nadal mogę zastosować obniżoną stawkę VAT 8%. Czy przy wystawianiu faktury mam (...)

 • Zawiadomienie byłego członka zarzadu o zwyczajnym zgromadzeniu wspólników

  W lipcu 2011 roku nastąpiła zmiana prezesa spółki. Po upłynięciu roku obrotowego zwoływane jest zwyczajne zgromadzenie wspólników. Czy były prezes musi być zawiadamiany o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia wspólników? Na zgromadzeniu nie oczekuje się od niego żadnych wyjaśnień itd. więc (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweNaszym Zdaniem • fot'Jedno okienko' a wiele problemów

  O zasadzie tzw. "jednego okienka" pisano już wiele i wyjątkowo ponuro. Że dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, złożenie (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 772 z 2012

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

 • Dziennik Ustaw Poz. 771 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania

 • Dziennik Ustaw Poz. 770 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 769 z 2012

  Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 768 z 2012

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 • Dziennik Ustaw Poz. 767 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego

 • Monitor Polski Poz. 475 z 2012

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 474 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 473 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 472 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów

NA SKÓTY