e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Sierpień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

  • Wydanie rzeczy w rozumieniu art. 169 kc

    Zgodnie z art. 169 § 2 k.c. nabywca rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej staje się jej właścicielem, jeśli działał w dobrej wierze a rzecz została mu wydana. Przy czym zgodnie z art. 348 zd. 2 k.c. nie ma konieczności fizycznego przekazania rzeczy tylko wystarczą środki, które dają faktyczną (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 943 z 2012

    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej

  • Dziennik Ustaw Poz. 942 z 2012

    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych