e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Sierpień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nieodpłatny przychód z darowizny samochodu

  Prowadzę działalność gospodarczą zarówno jednoosobowo, jak i jestem dodatkowo wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej (mój udział od tego roku 95%). W spółce cywilnej użytkujemy samochód osobowy. Samochód ten był w leasingu finansowym zakupiony przy rozpoczęciu umowy od Leasingodawcy (...)

 • Wcześniejszy wykup w leasingu operacyjnym

  W sierpniu 2009 roku nabyłem w leasingu samochód ciężarowy. Okres leasingu: 36 miesięcy. Obecnie, po 25 miesiącach spłaty rat leasingowych chciałbym samochód wykupić. Do wykupu pozostaje kwota ok. 22000 PLN +VAT (5060,-PLN). Czy VAT z faktury wykupu (ok. 5060,-PLN) mogę w całości odliczyć (...)

 • Cesja umowy leasingu operacyjnego samochodu

  Prowadzę firmę jako osoba fizyczna. Prowadzę KPiR na zasadach ogólnych, jestem podatnikiem podatku VAT 22%. Planuję przejąć umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy (cesja z umową leasingową na niezmienionych warunkach) od bieżącego leasingobiorcy. Dotychczasowy leasingobiorca wpłacił (...)

 • Przekazanie leasingu

  Czy można przekazać leasing, tzn. czy w którymś momencie np. w połowie leasingu pojazdu leasing dalszy przenieść na inną firmę lub osobę fizyczną? Czy jest to w jakimś stopniu obciążone podatkiem dochodowym?

Artykuły i poradniki

 • Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej?

  Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą ma do wyboru cztery różne formy opodatkowania: opodatkowanie na zasadach ogólnych, opodatkowanie liniowe 19%, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Kiedy można wybrać opodatkowanie (...)

Zmiany w Prawie • Więcej czasu dla starostów

  66 miesięcy będą mieli urzędnicy, by stworzyć spis nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Dziś wchodzą (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędowe • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6041 z 2012-08-24

  uchwała nr XXII/28/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6040 z 2012-08-24

  uchwała nr XV/184/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostrów Mazowiecka.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6039 z 2012-08-24

  uchwała nr XV/183/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6038 z 2012-08-24

  uchwała nr XV/182/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Filii w Lubiejewie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6037 z 2012-08-24

  uchwała nr XXIX/249/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6036 z 2012-08-24

  uchwała nr XXVII/200/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miasta Marki

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6035 z 2012-08-24

  uchwała nr 1634/181/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6034 z 2012-08-24

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju unstytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miastem Sochaczew

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6033 z 2012-08-24

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6032 z 2012-08-24

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6031 z 2012-08-24

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6030 z 2012-08-24

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6029 z 2012-08-24

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dzoećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012 zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6028 z 2012-08-24

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gozdowo

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6027 z 2012-08-24

  uchwała nr 147/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Lubowidz na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6026 z 2012-08-24

  uchwała nr 145/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Lubowidzu Nr 94/XVII/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wysokości dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6025 z 2012-08-24

  uchwała nr Nr 144/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Lubowidzu Nr 75/XI/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, za wysługę lat.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6024 z 2012-08-24

  uchwała nr 143/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubowidz lub jej jednostkom podległym.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6023 z 2012-08-24

  uchwała nr 234/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 sierpnia 2012r. sprawie zmiany uchwały Nr 144/XIII/07 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego poz 6022 z 2012-08-24

  uchwała nr 229/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Lesznowola .

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4109 z 2012-08-24

  rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: chrzanowskiego i oświęcimskiego

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4108 z 2012-08-24

  obwieszczenie nr 3/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4107 z 2012-08-24

  uchwała nr XVII/123/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4106 z 2012-08-24

  porozumienie nr 18.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Starosty Tarnowskiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie rozwiązania porozumienia nr 6.2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1408K relacji Zakliczyn - Stróże w miejscowości Zakliczyn

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4105 z 2012-08-24

  porozumienie nr 9.2012 Starosty Tarnowskiego; Wójta Gminy Tarnów z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1356K relacji Tarnów - Zakliczyn w miejscowości Koszyce Małe.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4104 z 2012-08-24

  aneks Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4103 z 2012-08-24

  porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4102 z 2012-08-24

  porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łącko z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łącko

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4101 z 2012-08-24

  uchwała nr XV/188/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Bartne

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4100 z 2012-08-24

  uchwała nr XV/187/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Bartne

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4099 z 2012-08-24

  porozumienie Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na przekształcenie z dniem 1 września 2012 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej 2-3 letniej w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową i prowadzenie przekształconej szkoły przez Gminę Łapsze Niżne

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4098 z 2012-08-24

  porozumienie Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na przekształcenie z dniem 1 września 2012 r. Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i prowadzenie przekształconej szkoły przez Gminę Łapsze Niżne

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4097 z 2012-08-24

  porozumienie Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na założenie i prowadzenie publicznej szkoły typu: liceum ogólnokształcące dla młodzieży przez Gminę Łapsze Niżne.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4096 z 2012-08-24

  porozumienie nr 12.2012 Powiatu Tarnowskiego i Gminy Skrzyszów; Wójta Gminy Skrzyszów z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie budowy chodników w pasie dróg powiatowych nr 1357K,1376K i 1415K w miejscowościach Szynwałd, Łękawica i Pogórska Wola.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4095 z 2012-08-24

  porozumienie nr 11.2012 Starosty Tarnowskiego; Wójta Gminy Skrzyszów z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1357K relacji Tarnów - Ryglice - Żurowa - Ołpiny w miejscowości Skrzyszów.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4094 z 2012-08-24

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 21 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007)

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4093 z 2012-08-24

  porozumienie międzygminne nr OR 031.4.2012 Burmistrza Wadowic z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie współpracy w 2012 roku gminy Wadowice z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w stosunku do osób z terenu Gminy Wadowice doprowadzonych do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4092 z 2012-08-24

  uchwała nr XXVII.166.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica ? Zdrój (OBSZAR 4 ? JAWORZYNA)?.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego poz 4091 z 2012-08-24

  uchwała nr XXVII.165.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica ? Zdrój (OBSZAR 1 ? ZDRÓJ)?.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego poz 3549 z 2012-08-24

  sprawozdanie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 31 maja 2012r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2011 ROK

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego poz 3548 z 2012-08-24

  uchwała nr XXV/330/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Filharmonii Zabrzańskiej

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego poz 3547 z 2012-08-24

  uchwała nr XXV/328/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Nowemu w Zabrzu

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego poz 3546 z 2012-08-24

  uchwała nr XXIV/317/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Profikaltyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego poz 3545 z 2012-08-24

  uchwała nr XXIV/316/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego poz 3544 z 2012-08-24

  uchwała nr XVI/191/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Wręczyca Wielka

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego poz 3543 z 2012-08-24

  uchwała nr XXII/207/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wodzisławiu Śląskim

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego poz 3542 z 2012-08-24

  uchwała nr BRM.0007.040.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego poz 3541 z 2012-08-24

  uchwała nr 161(XXIII)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego poz 3540 z 2012-08-24

  uchwała nr 157(XXIII)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w ramach etatu nauczycielom o różnym pensum, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego poz 3539 z 2012-08-24

  uchwała nr XVIII.141.2012 Rady Gminy Kornowac z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego poz 3538 z 2012-08-24

  uchwała nr XXI/162/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego poz 3537 z 2012-08-24

  uchwała nr XXVI/221/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła i sposobu jej rozliczania

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego poz 3535 z 2012-08-24

  uchwała nr IV/24/10/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzanowice

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego poz 2987 z 2012-08-24

  wyrok nr Sygn.akt II SA/Wr 188/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr V/25/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego poz 2986 z 2012-08-24

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 15/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr X/57/11z dnia 27 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy osiedlem Młodych w Dzierżoniowie a granicą miasta z Uciechowem

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego poz 2985 z 2012-08-24

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 908/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr IX/66/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Stronie Śląskie

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego poz 2984 z 2012-08-24

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 808/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr VII/40/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kulin

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego poz 2983 z 2012-08-24

  uchwała nr XIX/142/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego poz 2982 z 2012-08-24

  uchwała nr XIX/141/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/64/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 września 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żórawina.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego poz 2981 z 2012-08-24

  uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Żórawina

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego poz 2980 z 2012-08-24

  uchwała nr XIX/138/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Bogunów, gm. Żórawina

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego poz 2979 z 2012-08-24

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.279.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważności pkt 10 załącznika Nr 1 do uchwały nr XXVI/145/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w Lewinie Kłodzkim.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego poz 2978 z 2012-08-24

  uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w Lewinie Kłodzkim.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego poz 2977 z 2012-08-24

  porozumienie nr ED.0711.1.2012 Prezydenta Miasta Głogowa; Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego poz 2976 z 2012-08-24

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1261.2012.MG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 we fragmencie ?oryginałów? uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 30 lipca 2012 roku nr XIX/100/2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XLII/260/06 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzybórz w zakresie w jakim dodaje ona ust. 3 do § 5 uchwały z dnia 29 maja 2006 roku nr XLII/260/06 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzybórz

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego poz 2975 z 2012-08-24

  uchwała nr XIX/100/2012 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu Nr XLII/260/06 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Międzybórz

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego poz 2974 z 2012-08-24

  uchwała nr XXII/168/12 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Nowy Otok w Oławie

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego poz 2719 z 2012-08-24

  uchwała nr XV/113/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w południowej części obrębu geodezyjnego Chotkowo w gminie Borzytuchom.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego poz 2718 z 2012-08-24

  uchwała nr XV/112/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w zachodniej części obrębu geodezyjnego Chotkowo w gminie Borzytuchom.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego poz 2717 z 2012-08-24

  uchwała nr XV/114/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Dąbrówka w gminie Borzytuchom.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego poz 2716 z 2012-08-24

  uchwała nr XV/111/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Struszewo i Chotkowo w gminie Borzytuchom.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego poz 2715 z 2012-08-24

  uchwała nr XXX/245/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teranie Gminy Miasta Władysławowa oraz upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego poz 2714 z 2012-08-24

  uchwała nr XXX/244/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania na terenie Gminy Miasta Władysławowa.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego poz 2713 z 2012-08-24

  uchwała nr XXX/243/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących różne wymiary zajęć w ramach jednego etatu.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego poz 2712 z 2012-08-24

  uchwała nr VIk/XXI/261/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr Vk/XIV/141/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Miasta Wejherowo na rzecz najemców, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXXII/335/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009 r., Nr Vk/XXXIX/433/2009 z dnia 28 września 2009 r.,   Nr Vk/XLII/468/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., Nr Vk/XLIV/496/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr Vk/L/542/2010 z dnia 26 października 2010 r.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego poz 2711 z 2012-08-24

  uchwała nr VIk/XXI/263/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr Vk/XVIII/189/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2008-2012, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXVI/263/2008 z dnia 23 września 2008 r., Nr Vk/XXXVI/403/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr VIk/X/126/2011 z dnia 27 września 2011 r., Nr VIk/XIII/171/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. i Nr VIk/XV/193/2012 z dnia 20 marca 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego poz 2710 z 2012-08-24

  uchwała nr 207/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego poz 2709 z 2012-08-24

  uchwała nr 206/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Nowy Staw

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego poz 2708 z 2012-08-24

  uchwała nr XXV/ 164 /12 Rady Gminy Człuchów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Rychnowy i Piaskowo.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego poz 2618 z 2012-08-24

  uchwała nr XXVI/143/12 Rady Gminy Czerniewice z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice, dotyczącego fragmentu wsi Podkonice Duże

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego poz 2617 z 2012-08-24

  uchwała nr XXII/192/12 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wola Krzysztoporska lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego poz 2616 z 2012-08-24

  uchwała nr XXI/111/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego poz 2615 z 2012-08-24

  uchwała nr XV/129/12 Rady Gminy Widawa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Widawa na lata 2012-2016

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego poz 2614 z 2012-08-24

  uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Wartkowice z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wartkowice

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego poz 2613 z 2012-08-24

  uchwała nr XVI/49/12 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego poz 2612 z 2012-08-24

  uchwała nr XVII/121/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego poz 2611 z 2012-08-24

  uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego poz 2610 z 2012-08-24

  uchwała nr XXI/62/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Gminie Koluszki

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego poz 2609 z 2012-08-24

  uchwała nr XXI/140/2012 Rady Gminy Jeżów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jeżów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego poz 2608 z 2012-08-24

  uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Gminy w Daszynie z dnia 30 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Daszyna" i "Zasłużony dla Gminy Daszyna" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego poz 2607 z 2012-08-24

  sprawozdanie nr 1/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie za rok 2011

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego poz 2606 z 2012-08-24

  sprawozdanie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 20 czerwca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego poz 2605 z 2012-08-24

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za rok 2011

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego poz 2385 z 2012-08-24

  uchwała nr XII/85/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego poz 2384 z 2012-08-24

  uchwała nr XVIII/92/12 Rady Gminy Wizna z dnia 8 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Wiźnie

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego poz 1958 z 2012-08-24

  uchwała Nr XXIV/234/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 10 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Dzieci i Młodzieży.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego poz 1957 z 2012-08-24

  uchwała Nr XXIV/233/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karlino w roku 2012.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego poz 1956 z 2012-08-24

  uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu korzystania ze żłobków utworzonych przez Miasto Białogard.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego poz 1955 z 2012-08-24

  uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia żłobka miejskiego i ustalenia jego statutu.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego poz 1777 z 2012-08-24

  zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego poz 1776 z 2012-08-24

  uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Pawłosiów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1207 z 2012-08-24

  zarządzenie Nr Or.I.0050.19.2012 Burmistrza Gogolina z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1206 z 2012-08-24

  informacja Nr OWR-4110-29(7)/2012/73/MG, OWR-4110-30(7)/2012/73/ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1205 z 2012-08-24

  informacja Nr DPE-4110-19(4)/2011/1250/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 30 grudnia 2011 r. r WCC/548-ZTO-D/1250/W/3/2011/AWŚ

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1204 z 2012-08-24

  informacja Nr 1/12 Starosty Nyskiego z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wierzbięcice z jednostki ewidencjnej Nysa

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1203 z 2012-08-24

  uchwała Nr 18/30/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1202 z 2012-08-24

  uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulica Opakowaniowa w miejscowości Skarbimierz Osiedle

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1201 z 2012-08-24

  uchwała Nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1200 z 2012-08-24

  uchwała Nr 17/28/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia orzeka nieważności uchwały nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1199 z 2012-08-24

  uchwała Nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1198 z 2012-08-24

  uchwała Nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów.

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1197 z 2012-08-24

  uchwała Nr XXIII/307/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i dla osób fizycznych i osób prawnych niebędących jednostkami samorządu terytorialnego prowadzących na terenie Gminy wychowanie przedszkolne w innych formach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1196 z 2012-08-24

  uchwała Nr XXIII/306/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i dla osób fizycznych i osób prawnych niebędących jednostkami samorządu terytorialnego prowadzących na terenie Gminy wychowanie przedszkolne w innych formach niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1195 z 2012-08-24

  uchwała Nr XV.194.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXX/321/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dudaktyczno -wychwawczej , pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1194 z 2012-08-24

  uchwała Nr XV.193.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1193 z 2012-08-24

  uchwała Nr XV.191.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1192 z 2012-08-24

  uchwała Nr XV.190.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1191 z 2012-08-24

  uchwała Nr XIV.183.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała

 • Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego poz 1190 z 2012-08-24

  uchwała Nr XIV.182.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 961 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”

 • Dziennik Ustaw Poz. 960 z 2012

  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 959 z 2012

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 958 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 957 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 956 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Monitor Polski Poz. 616 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Poz. 615 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2012 r. nr 1130-9-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 614 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 613 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziowskim

 • Monitor Polski Poz. 612 z 2012

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych