e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Sierpień 2012

Artykuły i poradniki

  • Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

    Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki: umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 974 z 2012

    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN

  • Dziennik Ustaw Poz. 973 z 2012

    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami