Archiwum 8 Sierpień 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Szambo na sąsiedniej działce przeszkadza

  Jestem właścicielką nieruchomości. Moi sąsiedzi mają nieszczelne szambo, którego co gorsza prawie nigdy nie opróżniają. Taki stan trwa od kilku lat i mimo, że mam ładny taras i ogródek, praktycznie nie mogę z nich korzystać. Należy zaznaczyć, że szambo jest położone w odległości (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 908 z 2012

  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 907 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od maja do lipca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 906 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Nowinka w województwie podlaskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 905 z 2012

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ostródy w województwie warmińsko-mazurskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 904 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie

 • Dziennik Ustaw Poz. 903 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

NA SKÓTY