e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Styczeń 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zażalenie a wszczęcie śledztwa

  Art. 306 § 3 i art. 307 § 1 kpk operują różnymi ramami czasowymi do wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa.Czy przekroczenie terminu określonego w art. 307. § 1 kpk upoważnia do złożenia zażalenia czy to jest tylko termin instrukcyjny?

Artykuły i poradniki

 • Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

  Kierując się ochroną interesu fiskusa, ustawodawca wprowadził w polskim systemie podatkowym wyjątkowo bezwzględną konstrukcję odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Podobnie jak w przypadku odpowiedzialności spadkobierców lub następców prawnych, kwestia odpowiedzialności (...)

 • Jakie dane zamieszcza się na fakturze VAT?

  Przepisy ustawy o VAT, jak również rozporządzenia fakturowego określają podstawowe dane, jakie powinna zawierać faktura VAT. Ponadto podatnik ma możliwość zamieszczenia na fakturze dodatkowych informacji, o których przepisy nie mówią wprost. Jakie podstawowe dane trzeba podać na fakturze (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 94 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania podatkowego oraz oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 93 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

 • Dziennik Ustaw Poz. 92 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

 • Dziennik Ustaw Poz. 91 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy

 • Dziennik Ustaw Poz. 90 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 89 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 88 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. akt K 18/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 87 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. akt K 38/12

 • Dziennik Ustaw Poz. 86 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 85 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 84 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców

 • Dziennik Ustaw Poz. 83 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

 • Monitor Polski Poz. 24 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków za niezgodny z zasadą pomocniczości

 • Monitor Polski Poz. 23 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2013 r. w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

 • Monitor Polski Poz. 22 z 2013

  Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 • Monitor Polski Poz. 21 z 2013

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 grudnia 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 20 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich