e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Październik 2013

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweNaszym Zdaniem • fotPrzestroga dla seniorów

  200 zł miesięcznie – za tyle można już nabyć własność mieszkania.  W jaki sposób? Podpisując umowę dożywocia z właścicielem mieszkania. Całkiem (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1165 z 2013

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1164 z 2013

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1163 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1162 z 2013

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1161 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1160 z 2013

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1159 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014

 • Dziennik Ustaw Poz. 1158 z 2013

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1157 z 2013

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1156 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

 • Monitor Polski Poz. 783 z 2013

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego