e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Październik 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Umowa najmu mieszkania po zajęciu

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania na licytacji komorniczej. W mieszkaniu ktoś mieszka, ale nie jest to właściciel. Wprowadził się prawdopodonie już po zajęciu nieruchomości, ale nie wiem dokładnie kiedy umowa została zawarta. Według art. 930 § 4 kpc umowa najmu jest bezskuteczna wobec (...)

 • Wysokość alimentów dla byłej żony

  Jestem w trakcie rozwodu (z winy żony). Żona żąda ode mnie alimentów w kwocie 400 zł (na własne potrzeby). Nadmieniam, że otrzymuje ona 1200 zł renty. Nasze małżeństwo trwało rok, z czego razem byliśmy jedynie 120 dni. Pozostały okres przebywała w swoim domu z mężczyzną, z którym (...)

Artykuły i poradniki

 • Wysokość kar za klauzule niedozwolone w regulaminie

  Występowanie klauzul niedozwolonych w regulaminie sklepu, który obowiązuje także konsumenta może skutkować wszczęciem przeciwko przedsiębiorcy postępowania sądowego – na skutek pozwu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone lub administracyjnego – wszczynanego z urzędu (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1234 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1233 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1232 z 2013

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska

 • Monitor Polski Poz. 818 z 2013

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. w 600. rocznicę Unii Horodelskiej

 • Monitor Polski Poz. 817 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Witolda Waszczykowskiego

 • Monitor Polski Poz. 816 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2013 r. (przewodnictwo Irlandii w Radzie Unii Europejskiej)

 • Monitor Polski Poz. 815 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustanowienia 17 września Dniem Sybiraka