e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Listopad 2013

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1298 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

 • Dziennik Ustaw Poz. 1297 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei

 • Dziennik Ustaw Poz. 1296 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1295 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich,jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1294 z 2013

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Winnica w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1293 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1292 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki