e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Luty 2013

Artykuły i poradniki

 • Opodatkowanie działu spadku i zniesienia współwłasności

  Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nakłada obowiązek podatkowy na strony czynności cywilnoprawnych, ściśle w tej ustawie określonych. Wśród czynności, których dokonanie stanowi przesłankę powstania obowiązku podatkowego znajdują się między innymi: umowny i sądowy (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 161 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 2013 r. sygn. akt K 1/11

 • Monitor Polski Poz. 59 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 58 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2012 r. nr 1130-18-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 57 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2012 r. nr 1130-20-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 56 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. nr 1130-19-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 55 z 2013

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w zwalczaniu zanieczyszczeń morza olejami i innymi szkodliwymi substancjami na obszarze Morza Bałtyckiego, włączając Zalew Wiślany/Kaliningradzki, podpisaną w Warszawie dnia 6 grudnia 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 54 z 2013

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w zwalczaniu zanieczyszczeń morza olejami i innymi szkodliwymi substancjami na obszarze Morza Bałtyckiego, włączając Zalew Wiślany/Kaliningradzki, podpisana w Warszawie dnia 6 grudnia 2010 r.