e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Kwiecień 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Orzeczenie o kosztach procesu pzy solidarności

  Sąd wydał nakaz zapłaty przeciwko dwóm pozwanym (solidarnie). Czy orzeczenie o kosztach procesu na nakazie powinno obejmować całą kwotę, którą zapłacił powód czy sąd rozdziela kwotę po połowie?

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 456 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

 • Dziennik Ustaw Poz. 455 z 2013

  Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Poz. 454 z 2013

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w San Marino dnia 31 marca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 453 z 2013

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisana w San Marino dnia 31 marca 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 235 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 234 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 233 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 232 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 231 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 230 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 229 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 228 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 227 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 226 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2012 r. o nadanie orderu

 • Monitor Polski Poz. 225 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

 • Monitor Polski Poz. 224 z 2013

  Komunikat Nr 04/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 223 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 222 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 221 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 220 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 219 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 218 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 217 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 216 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 215 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 214 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r. o nadaniu orderów