Archiwum 18 Kwiecień 2013

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 472 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 471 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 470 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie umowy określającej zasady współpracy między funduszem podstawowym a funduszem powiązanym oraz wewnętrznych zasad prowadzenia działalności w zakresie zarządzania funduszem podstawowym i funduszem powiązanym

 • Dziennik Ustaw Poz. 469 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 468 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia

 • Monitor Polski Poz. 287 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 286 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 285 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 284 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 283 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 282 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 281 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 280 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 279 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 278 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 277 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu orderów