e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Kwiecień 2013

Projekty Ustaw • Nowe prawo przed sezonem urolopowym?

  Ubiegłoroczne bankructwa touroperatorów pokazały, że nie zawsze wystarcza pieniędzy z gwarancji bankowych na sprowadzenie poszkodowanych klientów do kraju, nie mówiąc (...)

Interpretacje podatkoweNaszym ZdaniemAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 423 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 422 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 421 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 420 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony

 • Dziennik Ustaw Poz. 419 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zakresu wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią

 • Monitor Polski Poz. 199 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-6-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 198 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-85-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 197 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-84-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 196 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-83-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 195 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. nr 115-14-12 w sprawie nadania tytułu profesora