e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Czerwiec 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Orzeczenie o dziale spadku

  W postępowaniu o dział spadku wnioskodawca wnosił o przyznanie nieruchomości jemu. Mniejszościowymi współwłaścicielami ułamkowymi nieruchomości są również inni spadkobiercy. Biegły oszacował wartość nieruchomości. Jak chronione są interesy pozostałych udziałowców: czy własność (...)

 • Opieka nad dzieckiem a okres nieskładkowy

  Czy opieka nad dzieckiem zaliczana jest do okresów, od których zależy prawo do emerytury?

 • Wyrok łączny

  Jakie warunki muszą zostać spełnione, by sąd karny wydał wyrok łączny?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 673 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy