e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Wrzesień 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Zarząd majątkiem przez małżonków

  Zarząd majątkiem wspólnym przez małżonków polega na dokonywaniu wszelkich czynności faktycznych i czynności prawnych, które służą zarówno powiększeniu jego składu, jak i zachowaniu majątku w stanie niepogorszonym. Zarząd taki dotyczy jedynie przedmiotów (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1097 z 2013

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców

 • Dziennik Ustaw Poz. 1096 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1095 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1094 z 2013

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku

 • Dziennik Ustaw Poz. 1093 z 2013

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian z Manili do załącznika do Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonych w Manili dnia 25 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1092 z 2013

  Zmiany z Manili do załącznika do Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzone w Manili dnia 25 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1091 z 2013

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1090 z 2013

  Tekst jednolity zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjęty w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1089 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1088 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych