Archiwum 15 Styczeń 2014

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ochrona emerytalna a wypowiedzenie pracy

  Pracownik 17-go lutego 2014 r. wejdzie w okres ochronny, tzw. emerytalny. Pracodawca, 14 stycznia wręczył dowodnie wypowiedzenie stosunku pracy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy w takim przypadku w czasie wypowiedzenia,pracownik będzie chroniony przed wypowiedzeniem z pracy z powodu wejścia (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 72 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży

 • Dziennik Ustaw Poz. 71 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 70 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

 • Dziennik Ustaw Poz. 69 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

 • Dziennik Ustaw Poz. 68 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 67 z 2014

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Monitor Polski Poz. 38 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 1131-27-2013 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej

 • Monitor Polski Poz. 37 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-45-2013 o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

 • Monitor Polski Poz. 36 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-44-2013 o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

 • Monitor Polski Poz. 35 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-43-2013 o zwolnieniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 • Monitor Polski Poz. 34 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-42-2013 o zwolnieniu Dowódcy Sił Powietrznych

 • Monitor Polski Poz. 33 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-41-2013 o zwolnieniu Dowódcy Wojsk Specjalnych

 • Monitor Polski Poz. 32 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-40-2013 o zwolnieniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych

 • Monitor Polski Poz. 31 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-39-2013 o zwolnieniu Dowódcy Wojsk Lądowych

 • Monitor Polski Poz. 30 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-38-2013 o zwolnieniu Dowódcy Marynarki Wojennej

 • Monitor Polski Poz. 29 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 1130-19-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 28 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 27 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 26 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich