Działalność gospodarcza

Raport „Doing Business 2008"

Strona 2 z 2Najgorzej wypadliśmy w kategorii uzyskiwania pozwoleń na budowę zajmując 156 pozycję. Niewiele lepiej oceniono warunki rejestracji firm (129 pozycja) i płacenia podatków (125 pozycja). Nieco lepiej wypadamy w kategorii procedury upadłości firm (miejsce 88), rejestracji praw własności nieruchomości (miejsce 81), elastyczności czasu pracy i zatrudniania pracowników (miejsce 78), uzyskiwania kredytu (miejsce 68) i dochodzenia należności (również 68 miejsce). Stosunkowo najlepiej, ale i tak słabo na tle czołówki, oceniono warunki obrotu międzynarodowego (40 miejsce) i ochrony inwestorów (miejsce 33).

Wyniki Raportu są dla nas przykre, ale niestety należy je uznać za wiarygodne. Tym bardziej, że pokrywają się w znacznym stopniu z utrudnieniami jakie polscy przedsiębiorcy wskazują w kolejnych edycjach „Czarnej listy barier" przygotowywanej corocznie przez PKPP Lewiatan.

Warto wyjaśnić, że raport Banku Światowego ocenia jedynie jakość systemu prawnego i sprawność instytucji publicznych, od których uzależnione jest funkcjonowanie przedsiębiorstw, a nie uwzględnia innych czynników ważnych dla przedsiębiorców, jak warunki makroekonomiczne, zasoby pracy, wielkość lokalnego rynku czy jakość infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.

Nie ma więc sprzeczności między wynikami rankingu Banku Światowego, oceniającego poziom swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a innymi rankingami. Np. w rankingu Ernst &Young, opierającym się na opiniach menedżerów największych międzynarodowych korporacji, nasz kraj został uznany za jedno z najlepszych miejsc do inwestycji. Zadecydowały o tym: członkostwo w Unii Europejskiej, szybki wzrost gospodarczy, stabilna sytuacja makroekonomiczna, stosunkowo liczna i nieźle wykształcona młodzież, możliwość pozyskania lokalnych kooperantów, relatywnie niskie jeszcze ceny nieruchomości.

Zestawienie tych dwóch rankingów pokazuje, że nasz kraj ma potencjał gospodarczy, ale nie potrafi go w pełni wykorzystać, ponieważ złe prawo i niesprawne instytucje publiczne hamują rozwój przedsiębiorczości.

Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, 3 lipca 2008 roku, www.pkpplewiatan.pl

Obserwuj nas na:

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.2.2019

  Więcej cudzoziemców

  Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem do pracy i zamieszkania. Pokazują to dane z nowego raportu ZUS „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych”. Najchętniej (...)

 • 3.1.2019

  Nowe dokumenty dla pracodawców i pracowników

  Zmiany prawa dotyczące pracodawców i pracowników, w tym skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja od 2019 r., spowodowały zmiany dotyczące dokumentów (...)

 • 18.5.2019

  Wpływ sztucznej inteligencji na gospodarkę i rynek pracy

  Jak wynika z badań, obecnie już 90% prac wymaga znajomości IT, tymczasem 61 mln ludzi w Europie nie posiada odpowiednich (podstawowych) kompetencji cyfrowych.

 • 25.6.2017

  Biznes i prawa człowieka

  Rada Ministrów przyjęła \"Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020\". KPD poprzez implementację \"Wytycznych ONZ\"  (...)

 • 11.12.2018

  Luka w podatku od towarów i usług maleje

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) w ramach Programu Analizy Luk Administracji Skarbowej (RA-GAP) i udzielonego wsparcia technicznego dla Polski dokonał oszacowania poziomu luki VAT za lata 2010-2016 (...)