W zakresie ustalenia, czy: - realizowane przez Wnioskodawcę Prace badawczo-rozwojowe stanowią działalność (...)

W zakresie ustalenia, czy: - realizowane przez Wnioskodawcę Prace badawczo-rozwojowe stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT, - Koszty B+R stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 Ustawy o CIT, - Koszty B+R mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE: