Czy istnieje obowiązek instalacji kasy rejestrującej w przypadku świadczenia usług stolarskich w (...)

Czy istnieje obowiązek instalacji kasy rejestrującej w przypadku świadczenia usług stolarskich w sytuacji, gdy każda sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT, liczba wszystkich dokonanych operacji sprzedaży usług nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców była mniejsza niż 20?

Podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących - zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).
Katalog zwolnień z powyższego obowiązku zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.).

Zgodnie z poz. 48 tego załącznika, zwolnione jest z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  1. każda sprzedaż usługi dokonana przez podatnika jest dokumentowana fakturą, w której zawarte są m.in. dane identyfikujące odbiorcę oraz jego podpis,
  2. liczba wszystkich dokonanych operacji sprzedaży usług, o których mowa w pkt 1, w 2002 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Z Pana pisma wynika, że spełnione są warunki określone w wyżej cytowanym przepisie, takwięc nie ma Pan obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przyzastosowaniu kasy rejestrującej.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.4.2018

  Kasy fiskalne online ostatecznie uszczelnią VAT...

  Wprowadzony zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kas online), które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – (...)

 • 29.3.2013

  Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

  Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. o kasach rejestrujących, równocześnie z tą datą traci moc rozporządzenie Ministra Finansów (...)

 • 8.11.2017

  Kiedy będą kasy fiskalne on-line?

  Docelowym systemem będzie system kas rejestrujących umożliwiających przesył informacji do Centralnego Repozytorium Kas. Projekt przygotowany w resorcie finansów nie (...)

 • 23.4.2019

  Kasy online wkrótce konieczne

  Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zakłada wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na stosowanie kas rejestrujących (tzw. kasy online (...)

 • 23.2.2018

  Wymiana walut bez kas?

  Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie stosowania kas fiskalnych w kantorach. Projektowane zmiany przewidują zwolnienie podmiotów prowadzących działalność w (...)