W 2000 r. zawarliśmy umowę przedwstępną zakupu lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie od firmy (...)

W 2000 r. zawarliśmy umowę przedwstępną zakupu lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie od firmy zajmującej się budową mieszkań na sprzedaż. Umowa ta nie była zawarta w formie aktu notarialnego. Dokonywaliśmy wpłat do firmy na ww. cele i posiadamy na to faktury VAT. Został sporządzony akt notarialny przekazania mieszkania, w którym została wyodrębniono cena lokalu mieszkalnego i cena za udział we współwłasności gruntu. Czy możemy odliczyć te wydatki w ramach odrębnych limitów ustalonych odpowiednio na podstawie art. 27a ust. 2 i art. 27a ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w latach 2000 i 2001.

Zgodnie z art. 27a ust 1 pkt 1 lit a) i d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 r. ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm. ), odliczeniu od podatku podlegają poniesione w roku podatkowym wydatki na:- zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego - zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy lub osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Ustawą z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ) została zlikwidowana tzw. duża ulga budowalana ( w tym omawiane odliczenie ), z zachowaniem tzw. praw nabytych. W przpadku omawianej ulgi prawa nabyte reguluje art. 4 ust. 2 powołanej wyżej nowelizacji. Z przepisu wynika, że prawo do odliczenia wydatków na kontynuację odliczenia przysługuje na zasadach, jakie obowiązywały w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych do końca 2001 r. Jeżeli w umowie przedwstępnej sprzedaży, zawartej w formie aktu notarialnego z developerem na zakup lokalu znajduje się informacja, że przedmiotem zakupu będzie lokal mieszkalny oraz m.in. udział w gruncie, to wydatek związany z zakupem udziału w gruncie poniesiony po 31.12.2001 r. będzie podlegał odliczeniu w ramach praw nabytych. Podstawę do odliczenia tego wydatku będzie stanowił akt notarialny.

Jak wynika z przedłożonych dokumentów umowa przedwstępna sprzedaży nie została zawarta w formie aktu notarialnego, a zatem zgodnie z powyższym zapisem nie przysługuje prawo do odliczenia zakupu gruntu w odrębnym limicie, tj. zgodnie z art. 27a ust 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.4.2019

  Zasady rozliczania i płacenia podatku od przychodów z budynków

  Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczą pozycji 213 i 214 formularza CIT-8(26) składanego za 2018 r. Kiedy można żądać zwrotu minimalnego podatku dochodowego?

 • 14.11.2012

  Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2013 r.

  W dniu 11 listopada 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 24 października 2012 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...)

 • 28.12.2011

  Zaliczki na podatek od napiwków otrzymywanych przez pracowników

  Podatnicy prowadzący kasyna gry mają wątpliwości, czy muszą – jako płatnicy – odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu otrzymywania przez pracowników (...)

 • 16.5.2019

  Zaniechanie poboru PIT

  Zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych objęto dochody (przychody) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji np. choroby afrykańskiego pomoru świń (...)

 • 9.1.2014

  PIT 2013. Kalendarz podatnika. Styczeń.

  Rozliczenia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych należy składać do dnia 30 kwietnia 2014. Zaznaczyć jednak należy, że już w styczniu upływają ważne z punktu widzenia rozliczeń (...)