Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Licytacje komornicze - Nieruchomości

  • Miejscowość:

   Kłodzko

  • Województwo:

   dolnośląskie

  • Wartość:

   22600.00

  • Data licytacji:

   2009-10-07

  • Miejsce licytacji:

   budynek Sądu Rejonowego w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 128

  • Komornik:

   Zbigniew Obrzud

  • Informacje:

   Nagłó,wek: KM 1628/07 - 07.10.2009 godz. 9:45 Kom. przy SR w Kłodzku - budynek mieszkalny

   Kategoria: Budynki mieszkalne

   Wojewó,dztwo: dolnośląskie


   OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚĆI NIERUCHOMOŚCI


   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud (tel./faks (074) 872 23 42) ogłasza, że dnia:


   7 października 2009 r. o godz. 9:45


   w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohateró,w Getta 15 w sali nr 128, odbędzie się

   PIERWSZA LICYTACJA

   1/2 niewydzielonej części nieruchomości


   stanowiącej: działkę gruntu nr 447/8 o pow. 1 700 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w znacznym stopniu zniszczonym, położonej: Świerki 102, powiat kłodzki, dla któ,rej VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 1623.

   Suma oszacowania wynosi 22 600,00 zł, zaś cena wywołania jest ró,wna 3/4 sumy oszacowania i wynosi
   16 950,00 zł.

   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w kancelarii komornika w dniu licytacji najpó,źniej
   do godz. 8:00.

   Rękojmię można uiścić także na konto komornika


   Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908


   W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środkó,w na konto bankowe komornika.

   Zgodnie z przepisem art. 976 §,1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, któ,re mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

   Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.


   Szczegó,łowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (074) 872 23 42


    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

  • Dodatkowe informacje:

   Tel. (074) 872 23 42Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 9
 • 2
 • 2
 • 6
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane