Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Licytacje komornicze - Nieruchomości

  • Miejscowość:

   Mława

  • Województwo:

   mazowieckie

  • Wartość:

   230.00

  • Data licytacji:

   2009-10-14

  • Miejsce licytacji:

   budynek Sądu Rejonowego w Mławie ul. Reymonta 3

  • Komornik:

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie

  • Informacje:

   Nagłó,wek: KM 512/08 - 14.10.2009 godz. 15:00 Komornik przy SR w Mławie - działka

   Kategoria: Działki

   Wojewó,dztwo: mazowieckie.

    ,

   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   nr KW 1940 (dawny 13359)

    ,

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:


   14 października 2009 r. o godz. 15:00

    ,

   w budynku Sądu Rejonowego w Mławie mającego siedzibę przy ul. Reymonta 3, odbędzie się

   PIERWSZA LICYTACJA

   1/3 niewydzielonej części nieruchomości niezabudowanej

   należącej do dłużnika: ****

   położonej: Gościszka, gm. Kuczbork

   stanowiącej działkę gruntu nr 265/5 o pow. 0,0700 ha,

   dla któ,rej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mławie Wydział Zamiejscowy w Żurominie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 1940 (dawny 13359).


   Suma oszacowania wynosi 230,00 zł, zaś cena wywołania jest ró,wna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 173,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 23,00 zł.

   Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

   PKO BP SA O. Centrum w Ciechanowie

   94 1020 1592 0000 2602 0054 3520

   Zgodnie z przepisem art. 976 §,1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, któ,re mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

   W ciągu dwó,ch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Mławie przy ul. Reymonta 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntó,w wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

   Prawa osó,b trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powó,dztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotó,w razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentó,w i nie zostaną zgłoszone najpó,źniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


   Szczegó,łowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (023) 654 50 03

    ,

    ,

  • Dodatkowe informacje:

   Tel. (023) 654 50 03Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 9
 • 2
 • 2
 • 6
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane