Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Licytacje komornicze - Nieruchomości

  • Miejscowość:

   Poznań

  • Województwo:

   wielkopolskie

  • Wartość:

   186382.00

  • Data licytacji:

   2009-10-20

  • Miejsce licytacji:

   sala nr 210 Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział II Cywilny ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań

  • Komornik:

   Piotr Winter

  • Informacje:

   Nagłó,wek: KM 1103/05 i inne - 20.10.2009 godz. 10.45 Kom. SR w Poznaniu - działki

   Kategoria: Działki/Grunty orne

   Wojewó,dztwo: wielkopolskie

    ,


   OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter ul. Wiśniowa 12 działając na podstawie art. 955 §, 1 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:


   20 października 2009 ,roku o godzinie 10:45.


   w sali nr 210 Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział II Cywilny ul. Kamiennogó,rska 26, 60-179 Poznań odbędzie się


   PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI


   niezabudowanej położonej w miejscowości Więckowice, nieruchomość składa się z działek nr 97 - droga, działka 13 - las sosnowy, działka 23/8 - droga i działka nr 23/4 - las sosnowy, o łącznej pow. 3,2716 ha, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w ,Poznaniu o nr KW PO1P/0073534/8.

   Nieruchomość KW PO1P/0073534/8 została oszacowana na kwotę: 108 291,00 zł.

   Cena wywołania wynosi: 81 218,25 zł,


   oraz licytacja nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Tarnowo Podgó,rne, działka nr 1243 o pow. 0,4600 ha i działka nr 1244 o pow. 0,9000 ha (tereny rolne) posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu o nr KW PO1P/00145516/2.

   Nieruchomość KW PO1P/00145516/2 została oszacowana na kwotę: 186 382,00 zł.

   Cena wywołania wynosi: 139 786,50 zł.

   Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi (w sali nr 210 Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział II Cywilny ul. Kamiennogó,rska 26,
   60-179 Poznań
   ) rękojmię do KW PO1P/0073534/8 w wysokości: 10 829,10 zł oraz rękojmię do
   KW PO1P/00145516/2 w wysokości: 18 638,20 zł godzinę przed rozpoczęciem licytacji w gotó,wce w kancelarii komornika bądź poprzez wpłacenie jej na konto komornika w

   BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr

   40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

   z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją w terminie uzgodnionym z Komornikiem, akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można na 2 tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika.

   Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

    ,

   Szczegó,łowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (061) 832 18 53

    ,

    ,

    ,


    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

  • Dodatkowe informacje:

   Tel. (061) 832 18 53Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 7
 • 3
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane