Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Licytacje komornicze - Nieruchomości

  • Miejscowość:

   Lębork

  • Województwo:

   pomorskie

  • Wartość:

   65000.00

  • Data licytacji:

   2009-10-12

  • Miejsce licytacji:

   Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lęborku, ul. Kossaka 102 w sali nr 1

  • Komornik:

   Romualda Włodarczyk-Trojan

  • Informacje:

   Nagłó,wek: KM 263/05 - 12.10.2009 godz. 11:30 Komornik przy SR w Lęborku - działka

   Kategoria: Działki

   Wojewó,dztwo: pomorskie

    ,

   OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

    ,

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan (tel. (059) 862 29 15) ogłasza, że dnia:


   12 października 2009 r. o godz. 11:30


   w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lęborku mającego siedzibę przy ul. Kossaka 102 w sali nr 1, odbędzie się


   PIERWSZA LICYTACJA

   wydzielonej części nieruchomości

    ,

   należącej do:

   *****

   stanowiącej:

   - działka nr 5, stanowiąca grunt rolny o powierzchni 7,55 ha,

   położonej:

   Skó,rowo Stare, 76-230 Potęgowo,

   wchodzącej w skład nieruchomości, dla któ,rej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku

   prowadzi księgę wieczystą nr KW 9200.

    ,

   Suma oszacowania wynosi 65 000,00 zł, zaś cena wywołania jest ró,wna 3/4 sumy oszacowania
   i wynosi 48 750,00 .

   Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 500,00 zł w gotó,wce lub w książeczce oszczędnościowej bankó,w uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić odpowiednio wcześniej także na konto komornika:

   PKO BP SA I Oddział w Słupsku nr 69 1020 4649 0000 7402 0008 6207

   z dopiskiem: &bdquo,rękojmia na licytację nieruchomości nr KW 9200",.

   W związku z ustawą z dnia 17.06.2004 r. (Dz. U. nr 162, poz. 1961) o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, któ,ra weszła w życie w dniu 20.01.2005 r., zgodnie ze znowelizowanym art. 37 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, do czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, któ,rego przedmiotem jest budynek lub lokal, potrzebna jest zgoda drugiego małżonka. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

   Zgodnie z przepisem art. 976 §,1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, któ,re mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

   Dokumentacja dotycząca nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży znajduje się w kancelarii komornika.

    ,

   Szczegó,łowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (059) 86 22 915

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,    ,

    ,

    ,

    ,


    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

  • Dodatkowe informacje:

   Tel. (059) 86 22 915Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 9
 • 3
 • 0
 • 9
 • 7
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane